روشنایی هوشمند

تمامی لامپ‌ها و سیستم روشنایی ساختمان به صورت محلی و از طریق راه دور قابل کنترل هستند. همچنین در صورت استفاده از لامپ‌های هوشمند، امکان رنگ پردازی نوری متناسب با خواسته شما فراهم است. حتی قابلیت هماهنگی نورپردازی متناسب با موسیقی در حال پخش نیز وجود دارد.

هرگونه سوال و یا راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای نورپردازی هوشمند داشته باشید، پاسخگوی شما خواهیم بود.