جشنواره یلدا خانه هوشمند فراست

جشنواره یلدا برای پروژه های اجرایی با محصولات استاندارد نویک ایران تحت اپلیکیشن smartlife و Tuya با تخفیف نقدی 5% یا پرداخت نقد و 2 چک