هتل ناهید مشهد

درب اتوماتیک

اجرای درب اصلی ورودی به صورت شیشه‌ای اتوماتیک در هتل ناهید مشهد

×