پایانه امام رضا (ع)

راه بند

اجرای راه‌بند تیغه‌ای و ریلی پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد

×