کارخانه گلشاد مشهد

درب‌های اتوماتیک

اجرای درب‌ اصلی اتوماتیک ریلی کارخانه، اجرای رول‌آپ ها و درب‌های شیشه‌ای برای کارخانه گلشاد مشهد به عنوان بزرگترین سایت تولید پودر لبنی ایران

×