خبر خوب اینکه در صورت نبود اینترنت امکان استفاده از تمامی تجهیزات ساختمان هوشمند به صورت محلی و مانند سایر تجهیزات سنتی فراهم است. اما برای استفاده حداکثری از امکانات خانه هوشمند مانند کنترل از راه دور، استفاده از بستر اینترنت الزامیست.

پس می‌توان اینگونه بیان کرد که در شرایط معمولی، امکان استفاده از تمامی امکانات ساختمان هوشمند بر بستر اینترنت و از راه دور امکان پذیر است و در صورت بروز هرگونه اختلالی در بستر اینترنت، تمامی تجهیزات ساختمان به صورت محلی و مانند سایر ساختمان‌های سنتی قابل استفاده است.