اگر راجع به وب معنایی (یا وب 3) اطلاعاتی داشته باشید، می‌دانید که عصر آینده، عصر ارتباط تمامی تجهیزات با یکدیگر و با انسان از طریق بستر اینترنت می‌‌باشد (Internet Of Things). بدین منظور یکی از مهمترین ارکان این تحول، ساختمان‌ها هستند. ساختمان ارتباط تنگاتنگی با انسان داشته و دارد. از محل سکونت به عنوان منزل گرفته تا مدرسه، بیمارستان، محل کار و … . برای اینکه تصویری از آینده ساختمان‌های هوشمند داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم فیلم زیر از شرکت زیمنس را مشاهده کنید: